Bildex
Hotel Novote
Adresa: Moscova, Sheremetyevo, Mezhdunarodnoyeshosse, 3
Culoarea: BP 1603