Transportarea și păstrarea PCA

1. Dispoziţii generale

1.1. Materialul compozit de aluminiu BILDEX se livrează sub formă de panouri cu dimensiuni standard. Sunt admisdibile confecționarea panourilor cu alte dimensiuni la înțelegerea cu beneficiarul. Suprafața de față a panoului este acoperit cu o folie de protecție.

2. Ambalarea panourilor compozite de aluminiu

2.1. Panourile compozite de aluminiu se stivuiesc orizontal pe o suprafață plană netedă, care nu are proeminențe sau cute. Stivuirea panourilor se efectuează cu părțile de față una spre cealaltă. Pentru panourile de tip ”OGLINDĂ” se efectuează suplimentar fixarea fiecărei perechi pe unghiurile diagonale cu bandă lipicioasă transparentă.

2.2. În cazul stivuirii pe paleți (des. 1.) în calitate de primă și ultimă foaie pe palet se folosește PFL. Pentru PCA de tip ”OGLINDĂ”se folosesc două straturi de PFL în partea inferioară a stivei, și trei straturi în partea superioară a stivei. Foaia de ambalaj trebuie să acopere staiva de panouri, să aibă suprafața dreaptă fără proeminențe, adâncituri, care la ambalare pot deteriora foile de PCA. Lungimea paletului nu trebuie să depășească lungimea panoului mai mult decât cu 20 cm.

2.3. La ambalarea produsului finit mărcii BDX(F). BDX(Fmax) și FRM(F) în mod suplimentar se folosește folia de polietilenă cu grosimea de 150±30 μm. PCA așezate pe paletul de lemn se acoperă cu folia de protecție, folia se fixează pe drugul 50*100 a paletului cu ajutorul pistolului de capsat cu ajutorul capselor metalice cu înălțimea de 8-10 mm cu un pas de 500 mm.

2.4. La confecționarea paleților trebuie respectate următoarele cerințe:

- pasul drugilor de susținere nu trebuie să depășească 0,95 m pe axe;

- în cazul lungimii nestandard la capătul paletului se amplasează un drug suplimentar;

- începutul pasului drugilor de suport trebuie să fie însemnate cu marcarea corespunzătoare;

- devierea pe suprafața superioară a paletului nu trebuie să depășească 5 mm.

2.5. Panourile se fixează pe palet cu benzi de PET cu lățimea de 19-20 mm perpendicular metalului pe fiecare drug de suport (des.2). Banda trebuie să fie fixată numai departe de 1 cm de la marginea drugului. Banda întinsă nu trebuie să deformeze marginile panourilor. Numărul de benzi pe palet trebuie să fie egală numărului de drugi, în afară de drugii, la care distanța dintre axe este mai mică de 950 mm. Suplimentar la descărcarea stivei de panouri pe palet se fixează cu colțari de lemn și benzi de PET îndealungul panourilor câte una pentru fiecare drug.

2.6. Încărcarea maximă pe palet 1 500 kg.

2.7. Este interzisă transportarea laterală cu stivuitorul a paletului cu lungimea mai mare de 4,5 m. Transportarea de la capătul paletului se efectuează numai cu ajutorul adaptărilor de prelungire speciale.

2.8. În cazul deplasării paletului cu lungimea mai mare de 4,5 m este necesară folosirea schemei de fixare prezentată pe desenul 4.

2.9. La stivuirea pe palet numărul de panouri nu trebuie să depășească:

Clasa de inflamabilitate

Lățimea PCA, mm

Lungimea PCA, mm (inclusiv)

Cantitatea maximă pe palet

АКП FRM (O) 3-02 1220 4000 60
АКП FRM (O) 3-02  1220 5000 52
АКП FRM (О) 3-02 1220 6000 36
АКП FRM (O) 3-02 1500 4000 60
АКП FRM (O) 3-02 1500 5000 42
АКП FRM (О) 3-02 1500 6000 30
АКП FRM (O) 3-03 1220 4000 60
АКП FRM (О) 3-03 1220 5000 48
АКП FRM (О) 3-03 1220 6000 34
АКП FRM (О) 3-03 1500 4000 54
АКП FRM (O) 3-03 1500 5000 38
АКП FRM (O) 3-03 1500 6000 28
АКП FRM (O) 4-03 1220 4000 56
АКП FRM (О) 4-03 1220 5000 42
АКП FRM (O) 4-03 1220 6000 30
АКП FRM (О) 4-03 1500 4000 46
АКП FRM (O) 4-03 1500 5000 34
АКП FRM (O) 4-03 1500 6000 24
АКП FRM (O) 4-04 1220 4000 48
АКП FRM (O) 4-04 1220 5000 32
АКП FRM (О) 4-04 1220 6000 22
АКП FRM (O) 4-04 1500 4000 38
АКП FRM (О) 4-04 1500 5000 26
АКП FRM (O) 4-04 1500 6000 18
АКП FRM (О) Зеркало     30

АКП BDX (F) 4-04

АКП BDX (F) 4-05

1220 3000 50

АКП BDX (F) 4-04

АКП BDX (F) 4-05

1220 4000 34

АКП BDX (F) 4-04

АКП BDX (F) 4-05

1220 4100-4200 32

АКП BDX (F) 4-04

АКП BDX (F) 4-05

1220 4300-4400 30

АКП BDX (F) 4-04

АКП BDX (F) 4-05

1220 4500-4600 28

АКП BDX (F) 4-04

АКП BDX (F) 4-05

1220 4700-4800 26

АКП BDX (F) 4-04

АКП BDX (F) 4-05

1220 4900-5200 24

АКП BDX (F) 4-04

АКП BDX (F) 4-05

1220 5300-5500 22

АКП BDX (F) 4-04

АКП BDX (F) 4-05

1220 5600-5700 20

АКП BDX (F) 4-04

АКП BDX (F) 4-05

1220 5800 18

АКП BDX (F) 4-04

АКП BDX (F) 4-05

1220 5900-6000 16

АКП BDX (F) 4-04

АКП BDX (F) 4-05

1500 3000 40

АКП BDX (F) 4-04

АКП BDX (F) 4-05

1500 4000-4100 28

АКП BDX (F) 4-04

АКП BDX (F) 4-05

1500 4200 26

АКП BDX (F) 4-04

АКП BDX (F) 4-05

1500 4300-4500 24

АКП BDX (F) 4-04

АКП BDX (F) 4-05

1500 4600 22

АКП BDX (F) 4-04

АКП BDX (F) 4-05

1500 4700-5000 20

АКП BDX (F) 4-04

АКП BDX (F) 4-05

1500 5100-5200 18

АКП BDX (F) 4-04

АКП BDX (F) 4-05

1500 5300-5600 16

АКП BDX (F) 4-04

АКП BDX (F) 4-05

1500 5700-6000 14

АКП BDX (Fmax) 4-04

АКП BDX (Fmax) 4-05

1220 3000 46

АКП BDX (Fmax) 4-04

АКП BDX (Fmax) 4-05

1220 4000 32

АКП BDX (Fmax) 4-04

АКП BDX (Fmax) 4-05

1220 5000 22

АКП BDX (Fmax) 4-04

АКП BDX (Fmax) 4-05

1220 6000 16

АКП BDX (Fmax) 4-04

АКП BDX (Fmax) 4-05

1500 3000 38

АКП BDX (Fmax) 4-04

АКП BDX (Fmax) 4-05

1500 4000 26

АКП BDX (Fmax) 4-04

АКП BDX (Fmax) 4-05

1500 5000 18

АКП BDX (Fmax) 4-04

АКП BDX (Fmax) 4-05

1500 6000 12

Nu se admite depășirea valorilor pe niciuna dintre pozițiile indicate în tabel.

2.10. Înălțimea maximă a depozităriie în stive pe paleți nu trebuie să depășească

pentru PCA FRM (O) OGLINDĂ - 3 paleți;

pentru PCA (clasa de inflamabilitate Г4) - 3 metri (8 paleți);

pentru PCA (clasa de inflamabilitate Г1) - 2 metri (6 paleți)

2.11. La depozitare nu se admite amplasarea paletului superior pe colțarii de ambalare a paletului inferior cu scopul evitării deformărilor panourilor.

2.12. Paleții cu PCA FRM (O) OGLINDĂ se depozitează în stive deasupra. Se interzice depozitarea paleților cu PCA FRM (O) OGLINDĂ sub alți paleți.

2.13. La depozitarea într-o stivă a paleților cu diferite lungimi trebui respectate următoarele reguli:

- suprafețele laterale și de capăt trebuie să fie strict verticale;

- paleții se depozitează unul pe celălalt pe drugii de suport.

3. Păstrarea panourilor compozite de aluminiu

3.1. Depozitarea și păstrarea panourilor compozite de aluminiu sunt admise în încăperi uscate, neîncălzite. Accesul umezelii și formarea condensului pot aduce la formarea coroziei sau a petelor pe material, de aceea panourile umede trebuie neapărat uscate, mutate în încăperi uscate, aerisite.

3.2. La păstrarea îndelungată (mai mult de 6 luni) foile compozite se amplasează în poziție verticală pe lungimea foii sub formă de stocuri sub un grad de 10 grade. Panourile se depozitează în pachete de nu mai mult de 100 buc într-un pachet. Depozitarea trebuie efectuată în perechi cu părțile de față una către cealaltă, adică perechile învecinate se vor atinge pe părțile posterioare.

3.3. La depozirtarea și păstrarea panourilor trebuie exclus accesul obiectelor străine între panouri: gunoi, nisip, noroi, în urma căreia pe partea din față a foi se pot forma deformări, zgârieri și alte deteriorări mecanice.

3.4. Înainte de începerea lucrului (tăierii, frezării și îndoirii ulterioare) materialul trebuie să se găsească în încăpere cu temperatura aerului numai redusă de +10°С nu mai puțin de 24 de ore.

4. Transportarea panourilor compozite de aluminiu

4.1. La depozitarea și transportarea panourilor compozite trebuie respectate următoarele cerințe:

Se interzice îndoirea panoului compozit și transportarea lui în poziție orizontală; 

Se interzice ridicarea unui panou deplasându-l pe suprafața altuia sau pe alte suprafețe;

Se interzice amplasarea pe suprafața panoului a oricăror obiecte pentru a evita îndoirea excedentară a panoului, sau deformarea lui.

Se interzice aruncarea panourilor.

Se interzice mergerea pe panouri.

4.2. Pentru respectarea cerințelor indicate la executarea lucrărilor de încărcare-descărcare trebuie să fie antrenate

nu mai puțin de 3 persoane pentru panourile cu lungimea de până la 4 m;

nu mai puțin de 4 persoane pentru panourile cu dimensiuni nestandard (mai mari de 4 m).

Persoanele care vor fi antrenate la executarea lucrărilor de încărcare-descărcare trebuie susținută instruirea în conformitate cu această instrucție.

4.3. La transportarea PCA cu mijloace de transport auto (Des.3.), stiva de paleți se fixează de camion cu curele textile perpendicular stivei. Curelele trebuie să fie amplasate strict deasupra scândurilor de așternere a paletului superior. Pentru evitarea deplasării paleților unul în raport cu celălalt, stiva se fixează cu drugi de lemn.

Numărul de curele în funcție de lungimea paletului este indicat în tabelul următor:

 

Lungimea paleților

Mai puțin de 4 m

4 m și mai mult de 4 m

Numărul de curele pentru fixarea pe șasiul camionului într-o stivă

Nu mai puțin de 3 

Nu mai puțin de 4

4.4. La transportare numărul de paleți în stivă nu trebuie să depășească:

pentru PCA (clasa de inflamabilitate Г4) nu mai mult de 5, 

pentru PCA (clasa de inflamabilitate Г1) nu mai mult de 5.

4.5. La transportarea PCA FRM (O) OGLINDĂ suplimentar se amplasează o înrămare formată din două scânduri cu grosimea de 25 mm pe lungimea paletului, peste care trec curelele textile.

des.5