Birourilor de proiectare și design

Unul dintre cele mai eficiente moduri de soluționare a problemei reducerii pierderilor energetice la încălzirea clădirilor este construirea izolației termice în mai mute straturi și fățuiala pereților exteriori cu spațiu aerian ventilat între stratul fățuielii exterioare a fațadei (ecran) și stratul de izolație termică, care sunt situate în partea exterioară a construcțiilor purtătoare a peretelui exterior. Asemenea sisteme de izolație termică și fățuială atât iarna, cât și vara susțin regimul de schimb a temperaturilor, la care se creează condiții de trai destul de confortabile, iar în perioada sezolnului de ăncălzire nu se depășește norma de consum a resurselor energetice necesare încălzirii încăperilor.

În afară de aceasta utilizarea fațadei suspendate cu strat de izolație termică în mod considerabil crește caracteristicile de izolație acustică a construcțiilor îngrăditoare, dat fiind faptul că panourile de fățuială și izolația termică au calități de absorbire acustică foarte bune.

Edit snippet "Блок"

Soluția constructivă principială a sistemului de fațadă suspendată constă în următoarele. Pe peretele purtător cu ajutorul buloanelor de ancorare sau a buloanelor se instalează suporți, care sunt destinați fixării pe ei a directorilor, care sunt situați în direcții verticale, orizontale și în ambele direcții. Directorii servesc fixării elementelor de fățuială. Acest subsistem preia și redistribuie solicitările ecranului decorativ și le predă la construcțiile principale a carcasei clădirii sau a construcției.

Între ecarnul de fățuială și stratul de izolație termică se creează spațiul aerian, care datorită variației tensiunii lucrează pe principiul ”canalului de ventilație”, în urma căreia din construcția de îngrădire în mediul înconjurător se elimină umezeala atmosferică și cea interioară.

La proiectarea FVS este importantă asigurarea circulației libere a aerului. Lățimea spațiului de ventilație este recomandat să se aplice la 60-120 mm, care va asigura viteza curentului de aer urcător de aproximativ 1 m/s. Reducerea spațiului aerian, cu scopul reducerii prețului sistemului suspendat, aduce la consecințe negative. Se mărește riscul închiderii spațiului cu stratul materialului de izolație termică datorită greșelilor de montaj sau a deformărilor pereților. Reducerea sau oprirea deplasării aerului în spațiu aduc la acumularea umezelii în izolația termică și accelerarea coroziunii subconstrucțiilor.

Există o multitudine de sisteme de fațade suspendate. Diferența dintre dânsele este conchisă în diferitele moduri de fixare a plăcilor de izolație termică pe construcțiile purtătoare a peretelui exterior, în materialul și geometria elementelor separate a carcasei purtătoare, și de asemenea în schema amplasării dânseor pe suprafața suportului, în alegerea materialelor de fățuială și modul de fixare a lor pe carcasa purtătoare.

Toate materialele și articolele, care sunt folosite pentru FVS, trebuie să aibă documente, care confirmă calitatea lor, certificate tehnice, certificate de protecția împotriva incendiilor. Posibilitatea folosirii materialelor sau a acoperirilor de protejare și decor aplicate pe dânsele se instalează în funcție de caracteristicile meteorologice a mediului înconjurător în raionul de construire.

Elementele de subconstrucție pot fi confecționate din oțel rezistent la coroziune, oțel slab aliat sau aliaje de aluminiu.

În calitate de strat de izolație termică se folosesc materiale ignifuge, care sunt permise pentru aplicarea în sistemurile FSV, de obicei, plăci de vată minerală, cu densitatea de nu mai puțin de 80 kg/m3. Plăcile izolației termice se fixează pe perete cu ajutorul buloanelor cu element de distanțare din oțel sau material plastic cu fibre de sticlă. Deasupra izolației termice pentru protejarea împotriva influenței atmosferice poate fi amplastă o membrană cu permeabilitate la vaporii de apă protejatoare împotriva vântului și a apei. Pentru întreruperea ”podurilor de răceală” între consolă și suport sunt prevăzute garnituri de izolație termică (garnitură de paronit sau ”PVC”).

În calitate de fățuială se folosesc diferite materiale – plăci ceramico-granitice sau ceramice, plăci din piatră naturală, panouri plate sau panouri de tip casetă din materiale sub formă de foi metalice și compozite, plăci de fibrociment. Fățuiala poate fi fixată în mod vizibil sau mascat, pentru aceasta se folosesc diferite elemente metalice: agrafe, lipituri, șuruburi, scoabe, șuruburi autodistanțiere și șine.

La proiectarea fățuielii trebuie respectat principiul modulării – multiplicității dimensiunilor pe fațadă a dimnsiunilor elementelor de fățuială, și a se lua în considerare alăturarea la alte elemente a fațadei – ramelor ferestrelor, parapeților, altor tipuri de fățuială și așa mai departe. La alegerea dimensiunilor elementelor trebuie luată în considerare mărimea distanțierii de deformare dintre panouri. Pentru compensarea distanțierii dintre dimensiunile reale a clădirii și cele proiectate și a erorilor de montaj în ancadraentul fățuielii trebuie prevăzute verigile de compensare.

Schemele amplasării directoarelor și a consolelor trebuie stabilite luând în considerare calculele rezistenței pentru fiecare secțiune a fațadei. Pentru asigurarea compensației deformărilor cauzate de temperaturi se prevăd îmbinările termice – distanțieri între directoare, lățimea cărora se adoptă după calcul, dar numai nu mai puțin de 10 mm.

O valoare importantă o are selectarea corectă a materialelor pereților. Caracteristici optime pentru fixarea FVS au bazele dense din materiale uniforme – beton armat și cărămizi ceramice pline. O bază mai rea pentru FVC sunt materialele celulare poroase (beton poros, beton gazificat). După cum au arătat calculele, umplerea golurilor cu blocuri cu densitate redusă (600 kg/m3)chiar și la grosimea de 400 mm nu rezistă la tensiunea vântului. De asemenea apar probleme în spațiile înguste a pereților dintre ferestre. Dat fiind faptul că umplerea spațiilor nu lucrează la îndoire, ci se mențin numai datorită greutății proprii, atunci greutatea trebuie să fie suficientă pentru a menține peretele să nu se răstoarne. Această cerință nu poate fi îndeplinită de blocurile din beton ușor. În conformitate, aceasta aduce la folosirea elementelor suplimentare din metal pentru întărirea peretelui, care aduce la reducerea calităților termotehnice. De asmenea pentru betoanele ușoare este caracteristică capacitatea slabă de susținere a bulonului la extragere. Aceasta atrage după sine reducerea pasului de situare a consolelor, ori aplicarea buloanelor chimice costisitoare.

Numărul, tipul și dimensiunile buloanelor de ancorare necesare pentru fixarea consolelor se stabilesc luând în considerare calculele la extragere din perete și secțiune. Capacitatea de susținere a buloanelor se preia după rezultatele testărilor pe teren direct pe secțiunea fațadei, unde acestea vor fi aplicate. În același timp coeficientul rezervei de rezistență la extragere din perete trebuie luat nu mai puțin de 5-7. Capacitatea premeditară de susținere a buloanelor de ancorare poate i luată pe baza certificatului tehnic ieșind din caracteristicile peretelui purtător.

La proiectarea FVS trebuie luate în considerare documentele normative, recomandările de proiectare și albumele soluțiilor tehnice a sistemului fațadei alese.