Organizațiilor de construcții și montaj

Organizațiilor de construcții și montaj

În Rusia în ceea ce privește fațadele suspendate ventilate este acumulată suficientă experiență în folosirea lor. Clădirile publice, administrative, industriale astăzi tot mai des se proiectează cu sisteme FSV.

Noțiunea propriu zisă de fațade ventilate a apărut în Germania. Odată cu apariția în Rusia fațadele ventilate dintr-o dată au cucerit popularitate în rîndul arhitectorilor și a constructorilor.

Fațadele suspendate, feedback-urile despre care se formează pe baza unui sau altui domeniu de aplicare, aunt o construcție, care este constituită din materiale de fățuială (panouri compozite de aluminiu) și construcția sub fățuială, care, la rândul său, se fixează pe perete în așa fel, încât între stratul de protecție și decor și perete rămâne un spațiu aerian. Pentru încălzirea suplimentară a construcțiilor exterioare între perete și fățuială poate fi amplasat un strat de izolare termică – în acest caz degajamentul de ventilare se lasă între fățuială și izolația termică.

0151_0

Edit snippet "Блок"

Privire de ansamblu

În fațada ventilată părțile componente a construcției sunt situate în felul următor: peretele îngrăditor, izolarea termică, spațiul aerian, ecranul de protecție. Această schemă este optimă, dat fiind faptul că straturile de diferite materiale sunt amplasate în ordine descrescătoare în funcție de indicatorii lor de transmisie termică, iar rezistența permeabilității crește din exterior înspre interior.

Amenajarea izolației termice în exterior protejează mai bine peretele de alternanțele înghețării și dezghețării. Se nivelează oscilațiile de temperatură a masivului peretelui, fapt care împiedică apariția deformărilor, în mod special nedorite în cazul construirii clădirilor cu multe etaje. Punctul de rouă se deplasează în stratul exterior de izolare termică, partea interioară a peretelui nu se umezește, și nu necesită o izolare suplimentară împotriva vaporilor.

O altă dostoinicie a izolării termice exterioare este fenomenul de creștere a calității de acumulare a căldurii de către masivul peretelui. În acest fel, după datele CȘCICE a locuințelor, în cazul în care va avea loc deconectarea sursei de alimentare cu căldură, în cazul izolării termice, peretele de cărămidă se va răci de 6 ori mai încet, decât în cazul izolării termice interioare cu aceeași grosime. Instalarea izolării termice în exterior de asemenea permite reducerea cheltuielilor la reparațiile pereților deteriorați.

Prezența spațiului aerian în fațada ventilată în mod principial î-l distinge de alte tipuri de fațade, dat fiind faptul că datorită variației de presiune, acest spațiu lucrează pe principiul acționării ”canalului de ventilație”. În urma căruia din construcția îngrăditoare în mediu înconjurător se elimină umezeala atmosferică și cea interioară. Spațiul aerian ventilat reduce de asemenea și pierderile de căldură, dat fiind faptul că dânsul în mod practic este un tampon de temperaturi. Aerul în dânsul este aproximativ cu trei grade mai cald, decât în exterior.

Datorită schemei de montare a fațadei ventilate pe perete special elaborate construcția are posibilitatea să absoarbă deformările termice, care apar la variațiile de temperaturi diurne și sezonale. Aceasta permite evitarea tensiunilor interioare în materialul de fățuială și construcția purtătoare, fapt care exclude apariția crepăturilor și distrugerea fățuielii.

Principalele dostoinicii a fațadelor ventilate:

  • posibilitățile largi de folosire a materialelor de fățuială moderne;
  • izolarea termică și acustică crescute;
  • ventilația straturilor interioare – eliminarea umezelii atmosferice și a umezelii care se formează datorită difuziei vaporilor de apă din interior;
  • protejarea pereților și izolarea termică împotriva influențelor atmosferice;
  • nivelarea deformărilor termice;
  • posibilitatea executării lucrărilor de fațadă în orice anotimp a anului – sunt excluse procesele ”umede”;
  • absența crințelor speciale față de suprafața peretelui purtător – nivelarea preliminară a dânseia, și mult mai mult, sistemul propriu-zis permite nivelarea defectelor și a denivelărilor suprafeței, facpt care este complicat și costisitor în cazule executării cu ajuorul tencuielii;
  • perioadă de timp îndelungată fără reparații (25-50 ani în funcție de materialul utilizat).

Din susmenționatele devine clar, că fațada ventilată este o soluție constructivă modernă, care poate fi aplicată atât pentru clădirile nou construite, câr și pentru reconstrucția celor mai vechi.

Folosind rețeaua mondială de Internet, Dumneavoastră veți putea găsi feed-back-urile clienților noștri despre fațadele compozite ventilate.